Haggada van Pesach

Haggada van Pesach
Auteur:
Hadderech
Datum:
06 april 2020
Downloads:
32 x
 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2020.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Ik hoop dat de Geest van God mij zal bewaren om ooit iets boven of in plaats te stellen van het eeuwig-blijvend woord van God.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.

De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 35)