Bijbelcommentaar van M.W. Eberlé-Gotlib - Ezechiël deel 2

Bijbelcommentaar van M.W. Eberlé-Gotlib - Ezechiël deel 2
Datum:
17 mei 2020
Downloads:
29 x

Over de geschiedenis van de man Ezechiël zelf weten we niets anders dan wat er over hem in dit Bijbelboek staat. Hij komt nergens anders voor in het Oude Testament; in het Nieuwe Testament evenmin, hoewel de beelden uit het boek Openbaring heel duidelijk op zijn visioenen zijn gebaseerd.

Zijn naam betekent: ‘God zal kracht geven’, of ‘God geeft kracht’. Hij was een priester (hoofdstuk1:3) en als de zoon van Buzi – van wie wij niets weten – kunnen we als zeer waarschijnlijk aannemen dat hij tot de meer invloedrijke kringen van het priesterdom behoorde. Dit wordt verondersteld door het respect dat de oudsten van het volk in ballingschap Ezechiël betoonden, maar meer nog door het feit dat hij, hoewel hij jong was, tot de weggevoerden behoorde.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Zelfs degenen die de werking van de Heilige Geest uit ervaring leerden kennen, moet veel ontgaan van wat die Geest in stilte gedurende vele eeuwen in de diepte van menig hart veranderd en tot stand gebracht heeft. Ja, het kan wel zijn dat deze verborgen dingen ons in de hemel de rijkste stof tot bewondering zullen geven.


(Dr. Carl Schwartz, 1817–1870)