Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Jona

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Jona
Datum:
04 april 2020
Downloads:
18 x

Het verhaal van Jona, die wordt ‘ingeslokt’ door een walvis, heeft generaties zonder twijfel lang kinderen geboeid,. Maar helaas, kindergeheugens kunnen maar al te vaak en al te gemakkelijk onze waarneming van het boek verkeerd voorstellen. Immers het bijbelverhaal zelf zegt praktisch niets over de grote vis; slechts in drie verzen wordt het bestaan ervan aangeduid, nl. hoofdstuk 1:17 en 2:1 en 10.
Maar zelfs al werd de grote vis slechts een kleine rol toebedeeld, dit kleine boek is het grote zendingsboek van het Oude Testament. Het beschrijft een uiterst boeiende confrontatie tussen de God van hemel en aarde en zijn opstandige profeet. Want dat leren de eerste twee verzen van hoofdstuk 1 ons reeds, wij willen nooit wat God wil en zoals God het wil.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Ik hoop dat de Geest van God mij zal bewaren om ooit iets boven of in plaats te stellen van het eeuwig-blijvend woord van God.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.

De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 35)