Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Zacharia

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Zacharia
Datum:
04 april 2020
Downloads:
25 x

De vier delen waaruit het boek bestaat zijn vier toespraken van ongelijke lengte:

Eerste deel: Hoofdstuk 1:1-16 is oproep tot bekering in de inleidende rede 

Tweede deel: loopt van hoofdstuk 1:6 tot het eind van hoofdstuk 6, het is een serie van acht visioenen,gevolgd door een opvallende symbolische handeling, die de profeet in één nacht wordt getoond. Voornamelijk troostend van aard en hoewel ze een historische voorgrond hebben, voeren ze naar het laatste der dagen naar de finale van Gods handelen met Israël en de volkeren. 

Derde deel: een boodschap in het vierde jaar van Darius, twee jaar na zijn eerste oproep.
Een antwoord op een vraag betreffende het in acht nemen van de nationale vastendagen.
De vraag wordt gesteld door een deputatie uit Bethel. Hoofdstuk 7 en 8. 

Vierde deel: hoofdstuk 9-14.Een profetie, die op later tijdstip wordt uitgesproken. Hij begint uit te gaan van een toekomst die meer aanstaande is, maar loopt uit op de climax van gebeurtenissen als: “de Heer mijn God zal komen en alle heiligen met U”, waarvan het resultaat zal zijn:
JHWH (Adonai) zal Koning zijn over de ganse aarde en er zal maar één Heer zijn en Zijn Naam is Eén.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Als we hier op aarde geen strijd hebben, zullen we ook de overwinning niet kennen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.
De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 82)