Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Romeinen

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Romeinen
Datum:
04 april 2020
Downloads:
38 x

Deze brief is door Paulus geschreven aan een gemeente, die waarschijnlijk gesticht is door Joodse gelovigen die op de Pinksterdag in Jeruzalem hun Heer vonden, zoals Handelingen 2 : 41 vertelt. Deze gemeente bestond oorspronkelijk alleen maar uit Messiasbelijdende Joden, maar omstreeks 57 na Chr., toen deze brief door Paulus werd rondgezonden, waren er heiden-christenen bijgekomen. Toch bleven de Joodse achtergronden van de christenen in Rome lang merkbaar.
Diverse christelijke gebruiken getuigen nog van hun Joodse wortels ten tijde van Hippolytus, een kerkelijk schrijver van groot gezag, die in 235 na Chr. stierf.
De geadresseerden in de brief behoorden ondermeer tot de eerste christenen; zo zegt Paulus, dat Andronicus en Junias vóór hem ‘in Christus’ waren. Ze werden mogelijk zelfs beschouwd als apostelen (Romeinen16 : 7). Rufus, die in Romeinen 16 : 13 gegroet wordt, is waarschijnlijk de zoon van Simon van Cyrene (Marcus 15 : 21). Paulus zal hem en zijn moeder in Antiochië gekend hebben. Het is een brief, die op groten in de christenheid diepe indruk maakte

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Wie is wijs? Die van anderen leert. Wie is een held? Die zijn driften beteugelt. Wie is rijk? Die van vreugde vervuld is om zijn deel. Wie wordt geëerd? Wie de mensen eer geeft..


(Pirkee Avot, Spreuken der Vaderen)