Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Openbaring

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Openbaring
Datum:
04 april 2020
Downloads:
64 x

Dit boek wordt het moeilijkste van de hele bijbel genoemd.
Het resultaat is, dat het voor de mens van deze tijd een gesloten boek geworden is. Zeer tot hun schade.
Want God heeft dit boek bedoeld voor mensen van deze eeuw. Eén bijbelboek zal tot de eindtijd verzegeld blijven en dan pas haar duiding krijgen, namelijk het boek Daniël (lees Daniël 12:9). Maar het boek dat aan het slot van het Nieuwe Testament staat is ons tot voorlichting en opbouw van ons geloofsleven gegeven. Daarom staat erin, dat dit niet verzegeld mag worden (22:10), omdat de tijd nabij is. Voor God is duizend jaar als één dag en dus was dit zeer aanstaande, toen het geschreven werd (2 Petrus 3:8).

Openbaring is in het Grieks apokalypsis en dit allereerste woord van dit boek geeft meteen aan, waarover het gaat. Het woord betekent onthulling van iets dat verhuld is, iets bekend maken wat de mens uit zichzelf niet kan weten. Het maakt duidelijk, dat het boek er niet een is van menselijke wijsheid en ook niet een, waarin filosofische of theologische problemen in bespreking komen. Het is een uiteenzetting van hetgeen God bekend heeft gemaakt. Het is de openbaring van niemand anders dan Jezus de Messias en het kwam van God de Vader, die het aan Jezus gaf. Het is dus niet het produkt van een mens, zelfs niet van een engel.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Dit moet ons levensdoel zijn: alleen te willen wat God wil. Maar zonder de krachtige invloed van de Heilige Geest kan ons boosaardig hart nooit tot algehele onderwerping komen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil. De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 88)