“Zou je hier willen wonen?” Na mijn paspoort grondig bekeken te hebben, kijkt de douanebeambte me vragend aan. Het is oktober 2011 en ik sta aan het begin van mijn eerste verblijf in Israël. Gezien de strenge controles om het land in en uit te komen had ik vragen verwacht, maar deze vraag verrast me. Welkom in Israël voel ik me zeker.

De reis die ik ga maken is niet zomaar een reis, maar een studiereis van ruim twee weken. Aan het eind van deze reis

hoop ik het antwoord te vinden op de vraag “wat is de rol van de persoonlijke geloofsidentiteit van de zorgverlener in de manier waarop hij/zij de zorg verleent in de context van het conflict in Israël?”. Om een antwoord te vinden op deze vraag heb ik ontmoetingen met verschillende zorgverleners in verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen.
Behalve het doen van onderzoek is deze reis ook bedoeld als kennismaking met het land Israël. In Jeruzalem heb ik in een loofhut gezeten en uitleg gekregen over het Loofhuttenfeest. Ik heb met een groep Joden gedanst tijdens het slotfeest van Simchat Thora. Heel veel mooie plekken bezocht, waaronder Ein Gedi, het meer van Galilea, de Jordaan en de Negev-woestijn. Israël is een prachtig land. Dit staat voor mij in groot contrast met de spanningen die er in dit land zijn.
Een uitvoerig antwoord op de eerder genoemde onderzoeksvraag past niet binnen dit korte verslag. Een uitspraak van een joodse verpleegkundige wil ik nog wel graag delen. Zij zei dat haar geloof haar helpt iedereen gelijk te behandelen. Ook een terrorist behandelt ze gewoon als patiënt. Ze vertelde wel dat ze op zo'n moment haar eigen gevoel opzij moet zetten.

Zou je hier willen wonen?

Deze reis naar Israël is een reis om nooit te vergeten. Vanaf het eerste contact bij de douanebeambte tot de laatste nacht in een tent in de woestijn. Wanneer ik vanuit deze woestijn naar de hemel kijk en de ontelbare sterren zie, zie ik misschien wel hetzelfde als wat Abraham gezien moet hebben toen hem beloofd werd hoe groot zijn nageslacht zou zijn.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2018