Christie Livingstone (secretaris)

De levens van bewoners en werkers in het tehuis zijn nauw met elkaar verweven. Veel inwoners wonen hier al jaren en noemen het hun Thuis, vooral degenen die geen familie hebben. Een aantal medewerkers werken hier al langere tijd en hebben de bewoners goed leren kennen. Nieuwe personeelsleden en vrijwilligers voelen zich snel een deel van de Ebenezer-familie.

We zijn aan elkaar gewend en de relatie gaat zoveel dieper dan dat van alleen maar zorgontvangers en zorgverleners zijn. Om deze reden komen voormalig personeel en vrijwilligers graag terug om de bewoners te bezoeken wanneer ze maar kunnen. Het is een gemeenschap die veel dingen gemeen heeft; het Woord van God, gebeden, getuigenissen, liefde, zorgzaamheid en nog veel meer.

Elke keer als er een bewoner naar de Heer gaat, is het alsof we een familielid verliezen. Vorig jaar zagen we zeven dierbare bewoners naar hun eeuwige thuis gaan. Begrafenissen zijn slechts een klein onderdeel van het rouwproces en aanpassingsproces van degenen die hier achterblijven. The Home heeft herdenkingsdiensten om ze te gedenken, waarbij de bewoners hun verhalen en gevoelens delen over degenen die overleden zijn. Als relatief nieuw lid van het team heb ik veel van deze diensten geleerd. Sommige bewoners kenden elkaar al vele jaren voordat ze hier kwamen wonen. Ze hadden al nauwe banden en gingen naar dezelfde gemeenten. Maar er is een nieuw dimensie van samenhorigheid in de Heer hier en dat ervaart iedereen. Hoe langer we met elkaar leven, hoe moeilijker het is om afscheid te nemen van oude vrienden. Er was zoveel met hen gedeeld en dat deel van ons leven missen we totdat we elkaar weer ontmoeten in het Koninkrijk van God.

Door te werken met ouderen, komt de realiteit van de hemel en het leven hierna te staan in een zeer scherp en duidelijk perspectief. Zien hoe zij de Heer prijzen, op Hem vertrouwen en bij Hem willen zijn, geeft zoveel bemoediging. Jesaja's woorden (46: 4): “Zelfs tot op uw oude dag en grijze haren zal Ik dezelfde zijn, ik ben het die je zal dragen. Ik heb het gedaan en ik zal je opnemen; Ik zal je dragen en ik zal je redden" - zijn elke dag zo waar in Ebenezer Home!

Het Ebenezer Home is een bejaardentehuis voor Joodse en Arabische christenen. Het bovenstaande is uit de nieuwsbrief van april 2019.

Vertaling Aritha Vermeulen

Giften aan dit bejaardenhuis kunnen via Hadderech gedaan worden. Deze worden voor 100% doorgegeven aan het Ebenezer Home.