Thea Ornstein

Deze zomer staat de relatie tussen Messiasbelijdende Joden en de christelijke kerk centraal.

Onze leden konden een aantal jaren geleden in een enquête hun mening hierover naar voren brengen. Ondanks alle verschillen bleek een flink deel te constateren dat er in hún kerk in de Bijbeluitleg nog steeds van wordt uitgegaan dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen.

 

Asaf Pelled beschrijft wat zijn ervaringen in dit verband zijn en hoe hij hiermee omgaat in een duidelijke en waardevolle bijdrage.

Pieter Siebesma belicht dit onderwerp vanuit historisch perspectief. Hierdoor krijgen we een goed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van deze problematiek.

David Baron schetst heel duidelijk en troostrijk vanuit de Schrift de blijvende betekenis van Israëls uitverkiezing en roeping en zijn onvervreemdbare eigendommen als gevolg daarvan.

Dat de kerk háár roeping mag gaan verstaan in dát licht en dat wíj de juiste weg zullen weten te vinden in onze omgang met de kerk, mag ons aller voortdurend gebed zijn.

 Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2019