Moos was helemaal van streek en kon de slaap niet vatten. Hij had 1000 gulden van zijn overbuurman geleend en had beloofd dit binnen een maand terug te betalen. Morgen was de laatste dag maar hij had het geld niet. Opeens stond z’n vrouw, die heel goed wist waarom haar man niet kon slapen, op, liep naar het openstaande raam en riep uit volle borst: ‘Sam, Sam!’ Aan de overkant ging het licht van de slaapkamer aan en vroeg de overbuurman wat er in ‘s hemelsnaam aan de hand was

. De vrouw van Moos antwoordde: ‘Je weet dat Moos je morgen 1000 gulden moet betalen.’ ‘Natuurlijk weet ik dat, hoe zou ik zoiets kunnen vergeten?’ ‘Nou, ik moet je wat zeggen, hij heeft het geld niet!’ En meteen gooide ze het raam dicht.  ‘Ben je helemaal gek geworden!’ riep Moos. ‘Helemaal niet, nu kun jij rustig gaan slapen en doet hij geen oog meer dicht.’

Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitg. Loeb.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2020