redactie

De onverschrokkenheid waarmee de jonge Israëlische advocaat Calev Myers de BDS-reus bestrijdt, doet denken aan de wijze waarop David de Filistijnse reus Goliath tegemoet trad. Myers’ laatste wapenfeit is de handelsconferentie die hij begin december in Jeruzalem organiseerde. Meer dan duizend, vooral christelijke, investeerders uit 50 verschillende landen deden bij die gelegenheid zaken met de vertegenwoordigers van 650 Israëlische bedrijven. Eindresultaat: investeringen voor ca. 100 miljoen dollar.

De in de Messiaans-Joodse moshav Yad Hashmonah woonachtige Myers gaat trouwens niet in z’n eentje de boycot van Israëlische producten te lijf. Hij doet dat als directeur van de organisatie Arise, die hij in 2016 oprichtte met een tweeledig doel: het bestrijden van de negatieve beeldvorming over Israël in de internationale media en het stimuleren van de Israëlische economie. Om het eerstgenoemde doel te bereiken wordt hoogwaardige media-informatie gegenereerd, in de hoop zo een legertje diplomaten ten behoeve van Israël en haar inwoners toe te rusten. Bij de stimulering van Israëls economie richt Arise zich vooral op kwetsbare bedrijven. Zo werden in 2018 met een bedrag van 680.000 dollar 125 bedrijven met 26.350 medewerkers geholpen.

Myers heeft ook toekomstplannen. Hij wil een wereldhandelscentrum in Jeruzalem bouwen, dat in 2022 in bedrijf moet zijn. “Zo’n centrum is het beste antwoord op de BDS”, verklaarde Myers in een interview met de Jerusalem Post.

Heeft uw bedrijf de handelsconferentie in december gemist? Eind 2020 is er weer een.

Meer informatie op ARISE Summit 2020

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2020