Na de oorlog was Marjorie Eberlé-Gotlib jarenlang voorzitter van Hadderech. Ze heeft honderden lezingen in het hele land gehouden, schreef artikelen voor het tijdschrift Hadderech, leidde Bijbelkringen in Rotterdam en omgeving en was lid van de theologische commissie van The International Hebrew Christian Alliance. Ze zag het als haar taak om de christenen die zij ontmoette te vertellen over Gods trouw aan ontrouwe mensen. Naast Gods genade was de blijvende plaats van het Joodse volk in Gods bestel de andere pijler waar een Bijbelse theologie volgens haar op behoorde te rusten. Met haar vertrouwen in God als haar vader, haar blijdschap een behouden zondaar te zijn en haar liefde voor haar eigen volk is ze velen tot zegen geweest.

Het cursusmateriaal van de Bijbellessen gegeven door M.W. Eberlé-Gotlib zijn verzameld en in A4-boekvorm verkrijgbaar. Voor meer informatie en bestelling van deze boeken zie Bijbelcommentaren - boeken.

Liever een digitale versie? Dan kan dat vanaf vandaag. Opdat zoveel mogelijk mensen deze ‘vers voor vers’ uitleg kunnen lezen, zijn deze Bijbellessen ook als pdf beschikbaar gesteld. Zie Bijbelcommentaren - pdf