Micha Essid op facebook

Ik vraag me af of God met het coronavirus de aandacht van de wereld op zichzelf wil vestigen. Per slot van rekening strafte hij ten tijde van het Oude Testament Israël en de hen omringende naties ook met virussen, opdat ze tot inkeer zouden komen. Het is duidelijk dat corona onder de besmettelijke ziekten valt. Jesjoea noemt dezen een teken van zijn terugkomst (Mattheus 24:7). 

God schudt de wereld en laat zien dat we zonder Hem geen hoop hebben. Behalve dat we de mensen moeten aansporen om wijs te zijn moeten we ons ook verootmoedigen als lichaam van de Messias. Tegelijkertijd dienen we deze situatie te gebruiken om ons licht te laten schijnen en ons niet te verstoppen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2020