Thea Ornstein

Het weer is schitterend wanneer ik dit stukje schrijf. Als je naar buiten kijkt, kan het haast niet mooier. Er is gelukkig weer wat meer vrijheid maar vrij rondlopen kan nog niet.
Het is een schijnwereld want de coronapandemie heerst nog steeds en laait weer op in sommige delen van de wereld. Nog steeds worden er mensen ziek, moeten bedrijven sluiten en worden er mensen werkeloos vanwege het virus. De maatregelen mogen versoepeld zijn,

de ziekenhuisopnames sterk gedaald en bezoek toegelaten in de verzorgingstehuizen: de situatie blijft onvoorspelbaar. Gelukkig bereikten ons geen berichten binnen de vereniging van ernstige ziekten of overlijden.

De rust die we de afgelopen tijd op velerlei gebied hebben ervaren deed weldadig aan en was een groot goed! Ook was het een tijd van bezinning, we maakten pas op de plaats. En de natuur herstelde zich, stond uitbundig in bloei zodat we, als dat mogelijk was tenminste, volop van het prachtige voorjaar konden genieten.
Vanuit de nieuwe situatie die nu is ontstaan zoeken we allemaal onze weg in een wereld die steeds armer, gevaarlijker en wanordelijker lijkt te worden. Niet zo makkelijk!

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom.

 Ik zag eens dat bij jonge palmbomen een steen in de kruin wordt gelegd. Dat is om ze des te rechter en des te sterker te laten opgroeien. In Psalm 92:13 staat: “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom.” Harde omstandigheden maken ons sterk in het geloof. En in die omstandigheden zijn we nooit alleen. De God van Abraham, Izaäk en Jacob ondersteunt ons. Dat we elkaar hiermee mogen bemoedigen op onze levensreis waar we de contouren van de komst van de Messias al mogen zien.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2020

Gelijksoortige artikelen