Salcia Landmann

De rabbijn is weduwnaar, en wil nu opnieuw trouwen. Zijn zoon heeft bezwaren en houdt zijn vader voor: “Uw collega in Lublin is ook weduwnaar. Maar hij heeft verklaard dat hij van nu af aan alleen nog met de Thora (Pentateuch, maar hier is de hele godsdienstige literatuur bedoeld) getrouwd wil zijn.” Waarop de rabbi, tevreden: “Nou, zie je wel- wat wil je dan van mij? Híj is toch met de Thora getrouwd! En er staat uitdrukkelijk geschreven: “Gij zult niet begeren uws naasten vrouw.”

Uit: Joodse humor, Salcia Landmann.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2020