Paul Shindman

Het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat de bevolking van Israël eind 2020 gegroeid was tot 9,3 miljoen mensen. In zijn jaarlijkse eindejaarsbericht stond dat er op 31 december 6.870.000 Joden (73,9% van de totale bevolking),

1.956.000 Arabieren (21,1%) en 456.000 behorend tot andere etnische groepen (5,0%) in Israël woonden. In totaal bijna het dubbele van de 4,8 miljoen mensen die in 1990 in Israël woonden.

De bevolking groeide vorig jaar met 151.000 personen (1,7%). Er werden 176.000 baby's geboren, van wie 73,8% uit Joodse moeders, 23,4% uit Arabische moeders en 2,8% uit moeders van andere etniciteiten. In 2020 kwamen in de loop van het jaar zo'n 20.000 nieuwe immigranten in Israël aan, ondanks de coronapandemie, en nog eens 11.000 Israëli's verhuisden terug naar huis. Hoewel Aliyah - immigratie naar Israël - is gedaald van ongeveer 30.000 in 2019, meldden Aliyah-kantoren dat het aantal vragen over een mogelijke verhuizing naar Israël verdrievoudigd is ten opzichte van vorig jaar.

De belangrijkste landen waar immigranten vandaan kwamen zijn: Rusland (38,1%), Oekraïne (15,1%), Frankrijk (11,0%) en de VS (10,7%).

In 2020 stierven 50.000 Israëli's, onder wie zeker 3.318 aan het coronavirus. Nog eens 6.000 Israëli's verhuisden voor langer dan een jaar naar het buitenland.

In 2010, toen Israël 7,7 miljoen inwoners telde, voorspelde het CBS dat de bevolking in 2020 tot 8,8 miljoen zielen gegroeid zou zijn en dat in 2030 er 10 miljoen mensen in Israël zouden wonen. Het land lijkt nu op weg te zijn om rond 2025 al de grens van 10 miljoen te halen.

In combinatie met de groei van de bevolking is er een grotere vraag naar energie en natuurlijke hulpbronnen - vooral water. Het oostelijke Middellandse Zeegebied heeft de afgelopen jaren namelijk te lijden gehad onder wateruitputting. Maar Israël heeft door de ontdekking van grote gas- en olievelden op zee een deel van die energie kunnen gebruiken voor de ontzilting van zeewater en de productie van een groot deel van het huishoudelijke water.

Bron: worldisraelnews

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2021