Thea Ornstein

Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.

Ps. 84:8

Dit klinkt als een oproep tot vreugde. Want de Messias die Jeruzalem nadert, betreedt de stad niet alleen om er na de Pesachviering te lijden en te sterven, maar ook om er op te staan in het ochtendlicht van Pasen. Daardoor zal ook Jeruzalem herrijzen en zal haar vrede zeker komen. Gezegende reis gewenst!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2021