Redactie Times of Israel

Israël en Jordanië hebben op 22 november hun grootste samenwerkingsovereenkomst ooit ondertekend. Deze moet resulteren in de bouw van een grote zonne-energiecentrale in het Hasjemitisch Koninkrijk om elektriciteit op te wekken voor de Joodse staat, terwijl een ontziltingsinstallatie in Israël water naar Jordanië zal sturen.

De overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waar een ondertekeningsceremonie plaatsvond op de Dubai Expo. Aanwezig bij de ceremonie waren de voorzitter van de Emirates Development Bank, Sultan Ahmed Al Jaber, en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry, die betrokken was bij het over de streep trekken van alle partijen.

Door de overeenkomst zal Israël zonne-energie kopen van de in Jordanië gevestigde inrichting, die zal worden gebouwd door een bedrijf in de Emiraten, en zal Jordanië water kopen van de Israëlische installatie, die langs de Middellandse Zeekust zal worden gebouwd.

De deal was het laatste bijproduct van de Abraham Akkoorden, een normalisatie-overeenkomst die Israël vorig jaar met de VAE ondertekende, onder auspiciën van de regering Trump. De regering Biden heeft beloofd voort te bouwen op die overeenkomsten, maar blijft eraan vasthouden dat ze geen vervanging zijn voor een Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord.

De deal werd, naar verluidt, voor het eerst ter sprake gebracht tijdens een ontmoeting in september tussen de Israëlische minister van energie Karine Elharrar en de ambassadeur van de VAE in Israël Mohamed Al Khaja, tijdens gesprekken over hoe de VAE kan helpen bij het sluiten van toekomstige regionale deals, als vervolg op de Abraham-akkoorden.

Elharrar had in oktober een ontmoeting met de Jordaanse minister van Water en Irrigatie, Mohammed Al-Najjar, voor de ondertekening van een andere overeenkomst voor de verdubbeling van de hoeveelheid water die Israël levert aan het eeuwig uitgedroogde Jordanië.

De Israëlische minister zei dat de overeenkomst de belangrijkste was sinds de vroegere vijanden in 1994 een vredesverdrag ondertekenden. “Deze overeenkomst heeft niet alleen te maken met groene elektriciteit of ontzilt water, maar ook met de versterking van de betrekkingen met het buurland dat de langste grens met Israël heeft”, verklaarde de bewindsvrouw.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2021