Verlost

Als informatie de grootste behoefte van de mens is, zou God vast een onderwijzer hebben gezonden. Als technologie het belangrijkst zou zijn, zou God ongetwijfeld een wetenschapper hebben gezonden. En als we vooral geld nodig hebben, dan had onze God een zeker een econoom gezonden. Maar

Advent

Ds. Geert Boogaard

Wij verwachten (het is te gek om los te lopen, ik weet het, maar het moet je maar beloofd zijn), dat deze wereld anders wordt.

Dan zal blijken dat al wat ze gedaan hebben, de machten,
om mensen klein te krijgen, te intimideren, af te houden van de slaap,
stuk te schrijven met artikelen in de krant en kapot te praten voor de radio toch vergeefs was,
want de nederigen, zij worden verhoogd.

Joop Akker

In Israël is een organisatie die net als Hadderech zich tot doel stelt de eenheid en band tussen Joodse  gelovigen in Jesjoea de Messias te versterken. Ook wil ze de Messiasbelijdende Joden in Israël behulpzaam zijn bij het uitdrukking geven aan hun identiteit als Joodse en Israëlische gelovigen en levende getuigen te zijn van hun geloof in de God van Israël en in Jesjoea de Messias. We hebben het over de Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI).

Grote synagoge Parijs

JNN update 

Met een historische en mogelijk instemmende hoofdknik naar Israël, bezochten twee topambtenaren uit Saoedi-Arabië vorige week een synagoge in Parijs. De twee ambtenaren waren de secretaris-generaal van de Wereld Moslimbond, dr. M. Abdul-Kareem al-Issa, voormalig minister van Justitie, en Khalid bin M. Al Angari, voormalig minister van Onderwijs die nu ambassadeur van Saoedi-Arabië in Frankrijk is.

Arthur James Balfour

Baronesse Ruth Deech

Twee november was het precies 100 jaar geleden dat minister van buitenlandse zaken Arthur James Balfour een brief stuurde aan Engelands vermaarde inwoner Baron Lionel Walter Rothschild. Hierin schreef hij dat de Engelse regering het plan voor een Joods thuisland in het toenmalige Palestina zou steunen. Deze brief zou de geschiedenis ingaan als de Balfour Declaration. Op 5 juli werd in het House of Lords, de Engelse Eerste Kamer, een debat  gehouden tussen voor- en tegenstanders van de Balfour Declaration. In dit artikel de bijdrage van Hogerhuis-lid Lady Ruth Deech-Fränkel.

van de redactie

Een telefoontje van de drukker dat het omslag van het blad op is, het feit dat we al tientallen jaren hetzelfde omslag gebruiken, de viering van 70 jaar Israël in het verschiet: allemaal redenen om onze huisstyliste Tirtsa te vragen een nieuw omslag te ontwerpen.

Zie foto voor het verblijdende resultaat:

  • Een geopend graf, de overwinning op de dood door de Messias: een, zo niet hét fundament van onze vereniging en van elke Messiasbelijder.
  • De Davidsster op het graf geeft aan dat Jesjoea als koning der Joden opgewekt werd uit de dood.
  • Voor de oprichting van de Joodse staat bijna 70 jaar geleden is ook een plaatsje ingeruimd. Er is immers een verband met de opgestane koning der Joden. En 1948 is, naar onze mening, een mijlpaal op weg naar de komst van Zijn Koninkrijk!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2017

 

Jarosław Kaczyński

JNN Update

Op 18 september 2017 vond in Polen een ceremonie plaats waarbij de leider van de rechtse regeringspartij in Polen, Jaroslaw Kaczynski, antisemitisme afkeurde. Tijdens de ceremonie werden Polen die Joden gered hadden tijdens de Holocaust geëerd.

Jaroslaw Kaczynski wordt in brede kring gezien als de man die feitelijk de regeringsbeslissingen neemt. Hij maakte zijn opmerkingen nadat het Europese Joodse Congres “grote bezorgdheid” had geuit over de toename van antisemitische incidenten onder de regering van de ‘Wet en Gerechtigheid-partij’ van Kaczynski.
Terwijl Kaczynski antisemitisme veroordeelde als “zeer gevaarlijk”, noemde hij Israël een  grootse staat. “We zien erin het bewijs dat ergens boven ons een hoogste macht, een goddelijke kracht, bezig is alles te beslissen. En zonder die kracht zou Israël niet kunnen bestaan; het is een soort wonder van onze tijd,” voegde hij eraan toe.

Erez Lichtfeld/Channel 2 News

Omri Ariel

Volgend op de VN-resoluties waarin de historische Joodse band met de Oude Stad van Jeruzalem ontkend wordt, heeft Israël op 26 september aan de Onderwijskundige, Wetenschappelijke en Culturele organisatie van de Verenigde Naties (UNESCO) een replica van de Boog van Titus aangeboden. Hierop staat de Romeinse verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. afgebeeld.

Helsinki Consultation

In juni van dit jaar kwam in het Poolse Krakau de Helsinki Consultation voor de zevende keer bij elkaar.
De deelnemers waren afkomstig uit Europa, Israël, Rusland en Amerika en hebben drie dingen gemeen: ze zijn Joods, hebben in Jesjoea de Messias gevonden en hebben hun sporen in de academische wereld verdiend.
De groep stelt zich tot doel om het geloof te delen, voordrachten te houden en binnen de christelijke gemeenschap bij voortduring een uitgesproken Joods geluid te laten horen. De voordrachten worden op het internet gezet in de hoop dat andere Messiasbelijdende Joden daarmee hun voordeel kunnen doen.

Joods Nationaal fonds

Philip de Weerd 

Op vrijdag 23 juni ben ik namens onze vereniging op bezoek geweest bij de heer Rosenberg, voorzitter van het Joods Nationaal fonds. Zoals u weet hebben wij vanuit de vereniging het bedrag van €1000,-- opgehaald voor het herstel van de bossen in Israël na de golf van bosbranden van het afgelopen jaar.

Na een zeer hartelijke ontvangst werd ik uitgebreid bijgepraat over de huidige stand van zaken binnen het JNF en natuurlijk de voortgang van het herstel van de getroffen

gebieden in Israël. Op diverse plekken, maar met name in en rond Jeruzalem, wordt en is hard gewerkt om gebieden te herstellen. Uiteraard is onze steun daarbij zeer welkom.

Benjamin en Sara Netanyahu met hun El Al pilots, Nechama Spiegel-Novack, rechts, op weg naar Griekenland, 14 Juni 2017. (Amos Ben Gershom, GPO).

"Geef haar van de vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten." Spreuken 31:31

Het was voor het eerst dat premier Netanyahu op een staatsbezoek naar Griekenland gevlogen werd door een orthodox-joodse vrouw. De piloot, Nechama Spiegel-Novack, is getrouwd, moeder van vier kinderen en lid van een orthodoxe gemeente in Jeruzalem.

“Dit is weer een primeur voor Israël,” merkte de voorzitter van LIBI Amerika, Dr. John A.I Grossman op tegen Breaking Israel News. LIBI Amerika is het officiële welzijnsfonds voor de IDF (Israëlisch leger).

Zion Karsenti, uiterst links

Onlangs bracht Christenen voor Israël een 114 pagina’s tellend boekje uit: Jeruzalem 1967-2017.

Een greep uit de inhoud:
Marijke Terlouw interviewt de 72-jarige Zion Karsenti, soldaat in 1967, die als eerste Israëli een briefje in de even tevoren veroverde Klaagmuur stopte.
Wim Kortenoeven beantwoordt de intrigerende vraag hoe Jeruzalem een plaats kreeg binnen de islam terwijl de stad niet één keer in de koran genoemd wordt.
Een flowchart voor jongeren, om te ontdekken wat voor type Jeruzalem-ganger jij bent.
(Beroemde) rabbijnen geven hun visie op Jeruzalem.

Citaten

Er is altijd een kruis voor degenen die de gekruisigde volgen, net zoals er een kroon voor het klaarligt voor de dag dat ze de verheerlijkte Koning zullen vergezellen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil. De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 82)