Op een dag kwam er een jongeman bij de rabbi en zei: “Rabbi, ik kom hier voor mijn vriend. Hij heeft een grote zonde begaan en heeft mij gevraagd om u te bezoeken om te vragen wat hij moet doen.” “Maar waarom is hij zelf niet gekomen?” vroeg de rabbi. "Hij schaamt zich zo dat hij u niet onder ogen durft te komen.”

De rabbi deed enkele stappen naar voren, keek de jongeman diep in de ogen en zei: “Ik begrijp er niets van. Had je vriend niet gewoon bij me kunnen komen en net kunnen doen alsof het zijn vriend was die de zonde begaan had?”

Op dat moment was het de jongeman duidelijk dat het geen zin had geheimen voor de rabbi te hebben.

Uit: De mooiste Joodse verhalen, uitg. Loeb.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2021