De rabbi van Amsjinow [1] sprak op Rosj Hasjanah: “Wij allen zijn vol zonden. Zou stipte rechtvaardigheid bij het Hemelse Gerecht overheersen, dan zou geheel Israël veroordeeld worden. We zien echter, dat de Heer zich verheugt over de eerlijk gemeende lof die Israël Hem betuigt en dat Hij zich zelfs onze Koning noemt, zelfs in onze zondigheid. We lezen: ‘Als U, God, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt (Ps. 130: 3), wanneer Gij ons vergiffenis zou weigeren, wie zal dan overblijven?’

We lezen ook: ‘Naar Uw verordeningen staan zij heden ten dage, want zij allen zijn Uw knechten' (Ps. 119 : 91).

Geheel Israël staat in gebed verzonken voor U op deze oordeelsdag en hoopt dat U hen vergeeft. Want wanneer U hen, die Uw onderdanen zijn, zou veroordelen, dan zou U een Koning worden zonder volk."

Uit: De mooiste Joodse verhalen

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2021

 

1. Amsjinow is de naam van een chassidische stroming.