Een jaar of wat geleden vroeg een professor in de dierkunde aan de Universiteit van Cambridge aan zijn studenten uit diverse landen een opstel te maken over olifanten.

Een Duitse student schreef: ‘Introductie over de levensstijl van de olifant’.

Een Franse student schreef: ‘Het liefdesleven van de olifant’.

Een Engelse student schreef: ‘De jacht op olifanten’.

Een Amerikaanse student schreef: ‘Hoe fokken we grotere olifanten’.

In de groep zat ook een Joodse student. Die schreef: ‘De olifant en de problematiek van de Joden’.

 

Uit: de mooiste Joodse verhalen, uitg. Loeb.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2021