Ruth

Amersfoort, zondag 8 april 16.15 uur. De koffertjes zijn uitgepakt en ik zit in de tuin te genieten van het heerlijke weer. Met zo’n 22 graden en een lekker zonnetje is het een heerlijke zondagmiddag. Dit lekkere weer voerde ook de boventoon tijdens het zogeheten Paaskamp dat dit jaar plaats vond in het weekend van 7 en 8 april.

Vanochtend startte de dag goed met fluitende vogeltjes en al een aangename temperatuur buiten.

Thea Ornstein

Op de stralende en zonnige middag van zeven april konden we in de mooie vernieuwde tuin van Kaap Doorn onze gasten verwelkomen, waaronder een aantal nieuwe gezichten. Fijn elkaar weer te zien en te begroeten! Na de gebruikelijke begroetingen en het opzoeken van onze kamers wachtten de koffie en thee en een uitgebreidere kennismaking met onze nieuwe gasten.

Algemene Leden Vergadering 2017

Joshua 

“Welkom op onze verjaardag!” Zo begon onze voorzitter Thea Ornstein de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen zaterdag 21 oktober luidden we ook het begin in van het 90ste verenigingsjaar van Hadderech. Een feestje waard!
De vergadering werd geopend door het lezen van Psalm 118, ‘Feestzang der Verlossing’ waarin het uiten van vreugde door zang en muziek centraal staat. Vaak is deze boodschap  van verlossing zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten hier blij om te zijn. Wees blijmoedig! Als vereniging willen we de lofzang over onze verlossing ook dit verenigingsjaar aanheffen!

Willy Prager

Norma Anthonijsz en Michael Böck

Met een groep van 20 mensen bezoeken we op zaterdag 2 september Den Haag. Het begint om ongeveer half twaalf bij de Wiener Konditorei. Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee en (zelfgebakken) gebak, aangeboden door Hadderech, ontmoeten we elkaar terwijl Ella Plas over de bijzondere historie van dit koffiehuis vertelt.
“De Wiener Konditorei bestaat al sinds 1934 en is een begrip in Den Haag. Willy Prager begon dit koffie- en gebakwinkeltje na zijn vlucht uit Oostenrijk.

In 1942 moest het gezin, bestaande uit Willy, zijn vrouw Fanny en baby Gideon onderduiken tot 1944, het jaar dat ze verraden werden. Fanny was toen van de tweede in verwachting en het hele gezin werd op transport gesteld naar Auschwitz. Alleen Willy overleefde. Na de oorlog begon hij meteen weer met Apfelstrudel te maken voor de hongerige inwoners van `s Gravenhage.Hij hertrouwde in 1948 en kreeg een dochter. In de jaren `50 was Willy een van de eersten in Nederland met een espressoapparaat. Kleinzoon Roland staat nu in de zaak.”

Paaskamp2017

Het Paaskamp was als vanouds een fijne ontmoeting met elkaar. Op zaterdagmiddag konden de creatievelingen onder leiding van Sjaak Maliepaard die een schilderworkshop verzorgde een Bijbeltekst in Hebreeuwse letters schilderen. De andere mensen speelden een memoriespel waar men Hebreeuwse letters bij elkaar moest zoeken. Dit spel ‘Hebreeuws leesplankje met bijbelse woorden’ heeft Sjaak zelf ontworpen.

Drs. Jan Minderhoud

Drs. Jan Minderhoud

In het paaskamp hadden we op zondag theoloog-pastor, PKN-voorganger Jan Minderhoud in ons midden. Hieronder een samenvatting van zijn bemoedigende preek.
 

Het visioen van Ezechiël 37: God grijpt in!

Wat kun je er soms naar verlangen dat God de wereld op z'n kop zet.

Thea Ornstein

Op 19 november 2016 vierden we als vereniging met elkaar onze 87e verjaardag. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten en ook om drie nieuwe gezichten in ons midden te hebben. Tien mensen hadden zich afgemeld, hopelijk kunnen ze volgend jaar weer bij ons zijn. Heel erg misten we Janny, die zoveel jaar op haar eigen en bekwame wijze de touwtjes in handen had en er voor zorgde dat alles gesmeerd liep.

Na het welkom volgde de opening die aansloot bij ons nieuwe jaarthema ‘De blijvende waarde van het Oude Testament`. Heleen vertelde waarom psalm 56:9 veel voor haar betekende. Zij had gemerkt dat God in moeilijke situaties er altijd is en deze overstijgt. Bemoedigend voor ons allemaal.

In de uitnodiging voor het Paaskamp staat: ‘Graag willen we jullie weer ontmoeten en herinneringen ophalen. Herinneringen met een lach maar ook een traan, want er gebeurt veel waar we soms geen grip op hebben.’

De gedachten gaan uit naar Janny Loenen, overleden op 10 februari jl.. Bij de ingang van Kaap Doorn staat dit jaar Dieuwke Loenen naast Thea Ornstein om een ieder welkom te heten.  Zo’n 40 leden stromen binnen voor het middagprogramma.

Na de ontvangst met koffie, thee en muziek is het woord aan dr. Bart Wallet van de Vrije Universiteit Amsterdam.  Hij houdt een boeiende lezing over ‘Joden, Messiasbelijdende Joden en Nederland 1945-heden’. Hij schetst de ontwikkelingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog in drie perioden met als trefwoorden: religie, cultuur en secularisatie.  Zijn lezing leest u in een volgend nummer van Hadderech.

Citaten

Dit moet ons levensdoel zijn: alleen te willen wat God wil. Maar zonder de krachtige invloed van de Heilige Geest kan ons boosaardig hart nooit tot algehele onderwerping komen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil. De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 88)