2. Bijbelse feesten in het Nieuwe Verbond

 

door Michiel Steenwinkel

De laatste jaren staat de viering van de 'joodse feesten' nogal in de belangstelling bij christenen. Een kleine groep houdt wekelijks de Sabbat vanuit de overtuiging dat niet de zondag maar de sabbat ook onder het nieuwe verbond de juiste dag is om te houden. Ook verdiept een groeiende groep christenen zich in de viering van Pesach en Sukkot (Loofhuttenfeest).  

Steenwinkel heeft zich de afgelopen jaren verdiept in deze feesten en de vraag of christenen deze nu wel of niet moeten/mogen vieren. Ook heeft hij zelf een aantal van de feesten georganiseerd. Vanuit een genuanceerd standpunt laat hij de geestelijke diepte van de feesten zien en behandelt hij argumenten van zowel tegen- als voorstanders. 

<