1. Israël en het internationale recht

 

Gesprek met de jurist Matthijs de Blois aan de hand van het door hem samen met Andrew Tucker geschreven boek "Israel on Trial".
Over internationaal recht en hoe internationaal recht misbruikt wordt t.o.v. Israel.
Israel on Trial is een uitgave van Thinc.
The Hague Initiative for International Co-operation ("thinc.") is een non-profit organisatie gevestigd in Den Haag – de internationale hoofdstad van vrede en recht. thinc. vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van internationaal juristen die bezorgd zijn over de manier waarop het internationaal recht wordt gebruikt (en misbruikt) in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. thinc. pleit voor een meer evenwichtige analyse van de juridische aspecten van het conflict, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de historische, militaire, politieke en religieuze context. Dit is ons inziens de enig juiste manier om het internationaal recht op eerlijke wijze toe te passen – en hierin staan wij niet alleen.

Wij geloven dat er een fundamenteel probleem is met de manier waarop het internationaal juridische systeem wordt gebruikt, met name in de VN, om een Palestijnse staat af te dwingen zonder rekening te houden met de legitieme belangen van Israël en ook die van vele Palestijnen. Wij zijn van mening dat het de hoogste tijd is om de zgn. tweestatenoplossing aan een kritische evaluatie te onderwerpen en zodoende vanuit internationaal

<