Wij zijn blij met uw interesse en wensen u veel plezier en Gods zegen toe bij het lezen van de uitleg van dit Bijbelboek door mevrouw Majorie W. Eberlé-Gotlib.

Opdat zo veel mogelijk mensen deze “vers voor vers” uitleg kunnen lezen, is gekozen voor digitale verspreiding in pdf formaat. Hiermee is  zoeken en aantekeningen maken mogelijk in uw eigen pdf reader versie.

Het is toegestaan om deze bijbeluitleg IN ZIJN GEHEEL te verspreiden zodat zo veel mogelijk geïnteresseerden er net zo veel vreugde en inspiratie uit krijgen als u zelf.
Wij vragen u echter met klem om de inhoud van de dit document niet te wijzigen. Voor ons is het belangrijk dat er geen inbreuk plaatsvind op het originele manuscript anders dan correcties van grammaticale aard of typefouten die zijn ontstaan bij het verwerken van de originelen naar deze digitale versie.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u gesignaleerde fouten aan ons doorgeeft. Voorstellen van u voor een nog betere leeservaring vernemen wij ook graag.
Uw reacties kunt u kwijt op het reactieformulier.

Studies in pdf zijn beschikbaar voor de Bijbelboeken: Ezechiël, Daniel, Hosea, Jona, Zacharia, Romeinen, Galaten, Efeziërs, Hebreeën en Openbaring. Deze tien Bijbelstudies zijn ook als drukwerk verkrijgbaar.

Downloaden pdf: