In de ontmoeting tussen Synagoge en Kerk is de kerkelijke leer over de Drieëenheid een onoverkomelijk struikelblok

 

 

 

 

 Lees meer...