Roger van Oordt

Ik denk dat ik Lance Lambert rond 1981 voor het eerst heb ontmoet. Hij had een huis gekocht in Yemin Moshe in Jeruzalem. Omdat dat huis nog geheel gerenoveerd moest worden, overnachtte hij in het huis-kantoor van mijn ouders, Karel en Annie van Oordt, in dezelfde wijk. Hij werd goed verzorgd door de medewerkers Corrie de Jong, Maryse van der Woude en mijn zusje Barbara.

Vandaaruit gaf hij ook Bijbelstudie. Eén van de thema’s was ‘bedekking’ waar later ook een mooi boekje van gemaakt werd, ‘about covering’, over het leven onder de bedekking/bescherming van de God van Israël en van Zijn Messias.

Als Lance Bijbelstudie gaf en de Bijbel opende dan liet het je nooit onberoerd. Altijd waren er gezichtspunten in een tekst die je er nog nooit zo in gelezen had. Maar daarna kon je niet begrijpen dat je er altijd zo overheen gelezen had.

Lance Lambert kwam in de tachtiger en negentiger jaren één keer per jaar naar Nederland voor lezingen. Ook sprak hij hier voor predikanten en dan was het muisstil, behalve de stem van Lance Lambert. Lance had eigenlijk maar een paar woorden van een predikant of voorganger nodig om de achterliggende bedoeling van de vraag te begrijpen. Het viel telkens weer op dat hij overal over nagedacht had. Bijbelvast heet dat, maar ook vol inlevingsvermogen naar de vraagsteller toe als het een vraag betrof waar iemand mee worstelde. Bijvoorbeeld over uitverkiezing of de roeping van de gemeente.

De laatste keer dat ik Lance heb gesproken was een jaar voor zijn overlijden op 10 mei 2015. Ik bezocht hem onverwacht in zijn huis in Jeruzalem. Het was in de middag en hij was juist bezig met het afronden van een Bijbelstudie met een student. Het was tegen een uur of drie en dus tijd voor echte Engelse thee. Bij Lance een heel mooi ritueel, waarbij hij als een soort huisvader de thee inschonk uit een kostbare porseleinen theepot in de mooiste kopjes.

Volgens Micha 4 zal Israël in het komende koninkrijk zitten, een ieder onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom. Maar ik hoop voor Lance dat er in de buurt dan ook nog ergens een theetafeltje zal staan.

Lance, een persoonlijkheid die net als de apostel Paulus mocht getuigen van zijn liefde voor zijn Heiland, Jesjoea en van Gods onwankelbare trouw aan Zijn volk en Woord. Dat wij hem spoedig weer mogen ontmoeten bij de heerlijke dag van de opstanding.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2021