Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Poerim is een bijbels vreugdefeest ter herinnering aan de redding van het joodse volk tijdens de door Haman geplande vernietiging van alle in het Perzische rijk wonende Joden. Het feest valt  altijd op de 14e adar, dit jaar op 21 maart. In het rijk van koning Ahasverus – in onze geschiedenis beter bekend als Xerxes I – leefden Joden “verstrooid en afgezonderd”, zoals we lezen in Esther 3:8. Vanwege een conflict tussen de koning en zijn gemalin Vasti gaf de koning bevel een tweede echtgenote voor hem te zoeken. De koning werd toen verliefd op de mooie joodse Hadassa Bat Abichaïl uit het huis van koning Saul; haar Perzische naam was Esther. Haar oom Mordechai was niet erg gelukkig met de hele zaak en daarom vroeg hij zijn nichtje niet haar afkomst en haar volk bekend te maken.

 

God strekt zijn reddende hand altijd van te voren uit; vóór de ziekte toeslaat heeft Hij het medicijn al klaar. Zo bereidde God Mozes al 40 jaar vóór de uittocht uit Egypte op zijn taak voor. Ook in onze dagen trof de zionistische beweging al voorbereidingen in het vaderland  - Eretz Jisraeel -  voordat de Sjoa de oprichting van de staat Israël noodzakelijk maakte. Zo liet God ook Mordechai een samenzwering tegen de koning ontdekken; dit werd in de kronieken des konings opgeschreven, lezen we in Esther 2:2,3:

“De koning handelde naar het voorstel van Menukan. En hij zond brieven naar alle gewesten des konings, naar elk gewest in zijn eigen schrift, en naar alle volken, naar elk volk in zijn eigen taal, dat iedere man heer zou zijn in zijn huis en spreken naar de taal van zijn volk.”

Dit bleek wederom pas later tot voordeel van de Joden te zijn.

Zowel op de vooravond als op de ochtend van de 14e adar wordt in de synagogen de hele Esther-rol gelezen. Bij dit vrolijke feest worden cadeautjes uitgewisseld en er wordt speciaal gedacht aan de arme gezinnen. Als poerim-gebak worden de driehoekige bros gebakken Haman-oren gegeten. De talmoed wijst op de plicht bij Poerim wijn te drinken in plaats van water en zich te verkleden, maar het feest heeft niets te maken met ons carnaval. Men verkleedt zich omdat Mordechai in pronkgewaad op een paard door de stad reed in plaats van de Jodenhater Haman. Hiermee wisselde het lot (poer) ten gunste van het joodse volk.