Rabbijn Shimon Evers

Het bezoeken van een zieke is een mooie traditie. In het Ivrit heet dit bikkoer choliem. Bikkoer kan hier het beste vertaald worden met ‘onderzoek’.

Het doel van het bezoek is eigenlijk om te onderzoeken hoe het gaat met de zieke. In Nederland is de gezondheidszorg meestal goed geregeld maar in veel landen moet men zeer alert zijn om ervoor te zorgen dat de patiënt krijgt wat hij/zij nodig heeft.

Uitgangspunt van het jodendom is dat G’d de genezer van allen is. Dat betekent niet dat we niet naar een dokter moeten gaan of medicijnen moeten nemen. Hashem heeft de dokter de kennis en wijsheid gegeven voor de juiste behandeling, en medicijnen hebben helende kracht gekregen. Wanneer we dawwenen (bidden) voor een zieke vragen we aan het Hashem om de dokter wijsheid te geven en of de medicijnen helend zullen werken.

Bron: JaGDaF

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2023