Thea Ornstein

Op 3 november kwamen we met 29 man/vrouw naar de Pniëlkerk te Hilversum. Dit jaar droeg deze dag een extra feestelijk karakter vanwege ons negentigjarig bestaan.
Na alle hartelijke begroetingen heette de voorzitter iedereen welkom. De dankbaarheid en ook verwondering overheersten bij het terugblikken tijdens het voorwoord: wat zijn we rijk gezegend in al die lange jaren. Het werk kon steeds doorgaan, ook in moeilijke tijden. Dat er steeds mensen waren die zich hebben ingezet, vaak jarenlang, om de grondbeginselen van de vereniging uit te dragen in kleine en bredere kring en natuurlijk ook via ons maandblad.

 

Met grote dankbaarheid en erkenning voor wat zij deden, denken we terug aan allen die zo veel betekend hebben voor Hadderech. En de naam van Marjorie, zonder alle anderen te kort te willen doen, verdient zeker een ereplaats als we het hierover hebben: zij wás Hadderech!

Na gebed werd Gen. 17:1-8 en Rom. 8:31-39 gelezen. Als openingsstuk werd gekozen om iets uit en over het leven van Wil Meijers-de Kadt te vertellen, een jarenlang betrokken en waardevol lid binnen de vereniging. Daarna werd een discussie gehouden o.a. over de Israël-ervaringen van onze mensen in hun kerk (zie ook het artikel van Paul Stam, Een verheugende ontdekking in Friesland).

Bij een feest hoort taart, en die was er. En wat voor een! Dus voordat we naar de jaarverslagen en overige stukken overgingen werd deze, na eerst door allemaal bewonderd te zijn, door John Griffioen vakkundig in stukken verdeeld en met een kopje koffie genoten we daar zichtbaar van. Tussendoor bood de familie Maliepaard ons een certificaat aan van een boom, geplant ter ere van ons jubileum.

Een belangrijk en spannend punt op de agenda was de herverkiezing van Joop Akker. Met een blanco stem en verder met algemene stemmen werd hij herkozen en gelukkig tot ieders grote blijdschap nam hij zijn herverkiezing aan. Want wat zouden we zijn zonder ‘onze Joop’, ondenkbaar toch? Hij vertelde nog maar sinds zijn zeventiende jaar bestuurslid te zijn, en voorlopig nog niet aan opstappen te denken. Bovendien, waar vind je zo'n leuke baan? We wensen hem veel zegen en wijsheid toe voor de komende periode en hopen dat hij zijn werk met blijdschap mag doen.

Langzamerhand werd het lunchtijd en was de kibbesoeb warm geworden. Els en Cora hadden keukendienst vandaag en vervulden deze taak enthousiast. De beide tafels met uitgestalde artikelen van het I.P.C. uit Nijkerk werden goed bezocht.

Na met elkaar de broche gezegd te hebben kroop Simeon achter de piano.

Pieter Siebesma opende het middagprogramma met de lezing: ‘Joodse identiteit bij Messiasbelijdende Joden’. Moeilijk om hier een definitie van te geven. Aan de hand van de indeling van prof. dr. I. B. H. Abram noemde hij de volgende elementen die onze identiteit kunnen bepalen: Joodse cultuur en godsdienst, Israël en Zionisme, de sjoa en vervolging, persoonlijk levensverhaal, Nederlands cultuur of die van een ander land. Een boeiend onderwerp en na afloop een interessante discussie waaruit bleek hoe verschillend we onze Joodse identiteit beleven. En zo kwam er na het dankgebed van Pieter een einde aan deze mooie en waardevolle dag.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2018