Simeon Klompmaker

Op 28 oktober togen we naar Het Kompas (voorheen de Pniëlkerk) in Hilversum voor de jaarlijkse ledenvergadering. Er was een goede opkomst. Na een eerste koffie/thee begonnen we de dag met een minuut stilte waarin we stilstonden bij de oorlog in Israël en het verdriet om de vele slachtoffers.

Vervolgens las Thea met ons Psalm 83 en Psalm 46, erg indrukwekkende Psalmen die klonken alsof ze vandaag geschreven zijn. Aansluitend hierop bespraken we met elkaar onze zorgen over de oorlog die op 7 oktober begon.
Daarna waren er wat agendapunten waar echt even over overlegd moest worden. Over de Pesachbijeenkomst werd vooral nagedacht over de datum: mogelijk op Goede Vrijdag. Of misschien beter op een zaterdag dichter bij het Joodse Pesach?
Voor het uitje in 2024 heeft Dick Stichter voorgesteld dit in Zwolle te doen en dat vond instemming. Ook de verschijningsfrequentie van het blad werd even besproken. Er waren geen bezwaren tegen het minderen van elf keer naar negen keer per jaar.
En juist omdat veel Joodse leden van Hadderech niet gezien worden bij de activiteiten hebben we hier ook eens over gesproken: hoe kunnen we Joodse leden meer bij de activiteiten betrekken?

Na de lunch kreeg predikant Laurens Heijboer het woord. Het thema was ons nieuwe jaarthema ‘Wandelen met God’. Laurens diepte dit uit aan de hand van het leven van David, die een man naar Gods hart werd genoemd. Uiteraard viel hier aardig wat gespreksstof uit te halen. Waarom was David een man naar Gods hart, dus iemand die met God wandelde? Laurens beantwoordde deze vraag met drie o's: oprecht, open, en opzien was Davids manier van omgaan met moeilijke situaties. Hij koos ervoor om God te zoeken als hij een moeilijke keus moest maken.
Na deze inleiding was er nog wat aandacht voor de financiële cijfertjes. Als vereniging hebben we veel giften ontvangen en ook veel giften kunnen geven aan organisaties die we steunen.
Toen was het tijd voor de rondvraag. Leuk om te zien dat vrijwel iedereen die er was al wat had gezegd in de vergadering ruim voor dit rondvraag-moment. Het lijkt me een duidelijk teken dat men zich er thuis voelde. Eind van de middag sloot Sjaak Maliepaard af met gebed en gingen we voldaan huiswaarts.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2023