van de penningmeester

Overeenkomstig het besluit van de ALV op 31 oktober 2020 hebben we in april uit ons eigen vermogen €4000 gelijkelijk verdeeld over: 

Hadadit fonds voor Messiaanse behoeftigen in Israël, Joods Nationaal Fonds (schoonmaakactie Israëlische stranden), St. Hulp Oekraïne (hulp aan Joodse ouderen), Beit Hallel Ashdod (voedselhulp en hulp aan weduwen en wezen), Hatikva (gratis tandzorg en armenzorg), Or Shalom (gehandicapte Israëlische jongeren), Zichron Menachem (vakanties voor Israëlische kankerpatiëntjes), Kiryat Yearim, Jeugddorpen in Israël voor kwetsbare jongeren.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2021