van het 85-ste verenigingsjaar van Hadderech
(1-9-2012 t/m 31-8-2013)

Het verenigingsjaar begon zoals gewoonlijk met de algemene ledenvergadering. Hier konden we met elkaar luisteren naar de uiteenzetting van Pieter Siebesma over ‘de Joodse volgelingen van de Messias door de eeuwen heen’. Daarnaast vond er een bestuurswisseling plaats. Er kwam een nieuwe secretaris en de oude werd algemeen bestuurslid. Ook kwam er een nieuwe penningmeester. 

Een aantal nieuwe leden en sympathiserende leden hebben het afgelopen jaar de weg naar ons gevonden. Helaas zijn ook enkele trouwe sympathiserende leden overleden.Het Paaskamp was weer een succes. Het kamp stond dit jaar in het teken van ontmoeting. Om dit vorm te geven hebben we een kwartetspel en een Paas-Pesachquiz met elkaar gedaan. Ook hebben we Israëlisch gevolksdanst. Nieuw was dit jaar dat ook de oudere jeugd van Hadderech met elkaar uit is gegaan. We hebben een rondwandeling gemaakt in Joods Elburg en de synagoge bezocht. Ter afsluiting was er daarna een gezellige maaltijd. Het uitje van de jongere jeugd voerde dit jaar naar Amersfoort. 

Hadderech is vertegenwoordigd in de werkgroep Messiasbelijdende Joden van het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Daar zijn plannen gemaakt voor een studiedag in 2014 in combinatie met een bijeenkomst van de Helsinki-consultation on Messianic Judaism. Het komend jaar wordt dit verder uitgewerkt.
We zijn God dankbaar voor Zijn kracht en inspiratie gedurende het afgelopen jaar.