Pieter Siebesma (Leeuwarden, 1954) groeide op in Zwolle en Arnhem. Hij studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Siebesma was tot 1 februari senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool Ede en is hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven. Daarnaast doceert hij Hebreeuws aan het door hem opgerichte Da’at Instituut. Samen met zijn vrouw Marianne kreeg hij twee kinderen en drie kleinkinderen.

Lezingen:

Het lot van de Joodse Christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog

<