Matthijs de Blois (1953) is jurist en werkte ongeveer veertig jaar als docent aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Hij is nu verbonden aan thinc., een denktank die zich met name bezig houdt met de internationaalrechtelijke aspecten van het bestaan en het functioneren van de staat Israël. Op dit terrein publiceert hij en houdt hij lezingen. Matthijs is getrouwd met Marja. Zij hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Hij is in toenemende mate overtuigd geraakt van de betekenis van de Torah en van de Tenach (OT) als geheel, ook voor gelovigen in Jezus de Messias uit de volken. Het is van belang dat de christelijke gemeente zich weer richt op de Bijbelse, Joodse, wortels.

Lezingen:

Israël en het internationale recht

<