rabbi Cal Goldberg

We maken een wereldwijde pandemie mee, geboorteweeën die elke natie op aarde heeft getroffen. Ik geloof dat de Heer deze pandemie gebruikt als een tijd van beproeving, om Gods volk uit zijn geestelijke slaap te wekken. Er was bijvoorbeeld een wereldwijde roep onder Joodse mensen om de komst van de Masjiach.

Iedereen heeft het over het vaccin dat dit virus moet overwinnen. Ik geloof dat de bekende tekst uit 2 Kron. 7: 13,14 ten diepste het tegengif is, het vaccin om de wereld te genezen: verootmoediging en gebed. “Dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”

Ik geloof dat er ook geboorteweeën van opwekking over de hele wereld beginnen uit te breken, omdat velen God gaan zoeken. Het moderne Iran beleeft een enorme opwekking. Het is verbazingwekkend hoe te midden van een onderdrukkend, antisemitisch regime, dat gelovigen vervolgt, het goede nieuws zich verspreidt. In Californië, waar de regering gebedshuizen bijna een jaar heeft gesloten, zijn er berichten van opwekking. Er komen letterlijk honderden mensen tot geloof in Jesjoea.

Onze wereld verandert snel. Deze pandemie heeft enorm veel leed veroorzaakt. Ik moet denken aan wat de Heer tegen Moshe zegt in Exodus 3:7 wanneer Hij Moshe roept om zijn volk uit Egypte te bevrijden: “Ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land.” God is zich ook van ons lijden bewust en gaat onze wereld van al haar leed bevrijden. Zie, ik maak alle dingen nieuw!

Als kinderen van de Koning der Koningen kunnen we Zijn troon met vrijmoedigheid en vertrouwen naderen. We mogen de belijdenis van ons geloof vasthouden, want Hij die beloofde is getrouw. Op een dag zullen we getuige zijn van de grootste uitstorting van de Geest die de wereld ooit heeft gezien. God bewaart de beste wijn voor het laatst!

Cal Goldberg is rabbijn van de Messiaanse gemeente Beth Shechinah in het Canadese Calgary.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2021