Ds. Oscar Lohuis

Wat is Hadderech?

Hadderech is de vereniging van Messiasbelijdende Joden in Nederland. Ons doel is het samenbrengen van Messiasbelijdende Joden, en van christenen van Joodse komaf in Nederland. Maar we zijn ook erg blij met al die christenen zonder Joodse achtergrond, die als sympathiserende leden een belangrijke bijdrage leveren aan ons verenigingsleven.

Wat doen jullie zoal?

Omdat onze leden verspreid over het hele land wonen, kunnen we niet vaker dan drie keer per jaar samenkomen, als corona het toelaat. Op de zaterdagavond van het Paasweekend vieren we meestal onze seider (gelukkig vallen Pesach en Pasen vaak in dezelfde tijd). Begin september bezoeken we altijd een stad in Nederland met Joodse geschiedenis. En eind oktober is onze algemene ledenvergadering, het afgelopen jaar in het Israël Centrum in Nijkerk.
Tussendoor hebben de leden natuurlijk ook onderling contact, waarbij onze voorzitter Thea Ornstein de onbetwiste kampioen is.
Maandelijks geven we een tijdschrift uit, met de laatste jaren veel aandacht voor Messiasbelijdende Joden in het buitenland.
We organiseren doelgroependagen. Twee keer hebben we een zgn. vaderjodendag georganiseerd. De verslagen daarvan op hadderech.nl zijn populair.
Ons Israëlisch bestuurslid Asaf Pelled zet zich in voor de contacten met Israëlische Messiasbelijdende Joden.

In hoeverre voelen Messiasbelijdende Joden zich thuis in christelijke kerken en gemeenten in Nederland?

Dat hangt erg af van de gemeente en van de boodschap die op zondag gebracht wordt. Maar in het algemeen voelt iemand met een Joodse achtergrond zich meer op zijn gemak naarmate er een grotere betrokkenheid is op het Joodse volk.
In een onderzoek die een CHE-student in 2010 uitgevoerd heeft onder 48 personen, behorend tot onze doelgroep, werd vaak aangegeven dat men meer aandacht zou willen zien voor het Oude Testament. Men vond het daarbij belangrijk dat O.T.-teksten niet te snel vertaald worden naar het Nieuwe Testament maar ook letterlijk en historisch gelezen worden. Het Oude Testament is immers in de eerste plaats de weerslag van Gods handelen met het Joodse volk. Ook vinden velen van ons dat het Nieuwe Testament en de Messias niet losgekoppeld mogen worden van deze weg van God met Israël. Dit is helaas eerder regel dan uitzondering.

Vinden jullie dat er meer oog is gekomen in christelijke kerken in Nederland voor deze weg van God met Israël?

Wij zien zeker veel positieve veranderingen onder christenen. Een organisatie als Christenen voor Israël vertegenwoordigt de stem van velen die Israël een warm hart toedragen. En zo zijn er gelukkig veel meer organisaties. Bovendien is er nu haast geen kerkverband dat niet bezig is met de vragen die het bestaan van Israël, staat en volk, oproepen.

Maar er zijn ook christenen die geloven dat het Joodse volk niet meer relevant is in Gods ogen, volgens sommigen omdat ze met het voortbrengen van de Messias hun taak volbracht zouden hebben.
Anderen menen dat ze niet meer Gods volk zijn vanwege hun afwijzing van de Messias. Wanneer Paulus in Rom. 11:1 zegt dat God Zijn volk niet absoluut niet verstoten heeft, gaat dit volgens hen alleen over de Joden die in Jezus geloven. Dit lijkt me onjuist.
Aan het eind van het hoofdstuk lees ik namelijk dat ze wat het evangelie betreft wel vijanden zijn, maar wat de verkiezing betreft geliefden.
Rabbi Abba valt in het Talmoedtractaat Sanhedrin Paulus bij: “Ook al heeft Israël gezondigd, het blijft Israël.” Soms heb ik wel eens het gevoel dat de God van de synagoge liefdevoller is dan die van deze christenen.

Hoe proberen jullie hiervan te getuigen naar andere Joden toe?

Ik denk dat de woorden van onze vroegere voorzitster Marjorie Eberlé-Gotlib, uitgesproken in 1978 t.g.v. ons 50-jarig bestaan, nog steeds goed aangeven, hoe de meesten van ons dit zien: “De wijze van getuigen, hoofddoel van ons bestaan, is er in deze 50 jaar heel anders uit gaan zien. De getuigenissamenkomsten van vroeger zijn voor onze leden, op een enkeling na, niet aanvaardbaar meer. Ons getuigenis, het weten uit genade behouden te zijn door dood en opwekking van de Messias, geeft ons ten opzichte van ons volk nú de taak mee te bouwen aan het Joodse leven in en buiten Israël.”

In Israël ontstaat langzaamaan meer respect voor Messiasbelijdende Joden. Herkennen jullie dat in Nederland?

We zijn erg blij met het goede contact met Israëlisch-Joodse organisaties in Nederland, zoals de (voorheen Collectieve) Israël Actie en het Joods Nationaal Fonds. Onze leden en de abonnees op ons maandblad hebben in de loop der jaren mooie bedragen gedoneerd, die we weer hebben mogen doorgeven.
Belangrijke vertegenwoordigers van beide organisaties hebben, op eigen verzoek, onze leden toegesproken tijdens onze algemene ledenvergadering. Deze handreiking van Joodse zijde, waar we erg dankbaar voor zijn, hadden we niet verwacht.

Bron: Israël aktueel februari 2022