Thea Ornstein

Dit jaar vieren we Pesach en Pasen te midden van oorlog en geweld dichtbij onze deur. Met grote dankbaarheid en opluchting hadden we de coronapandemie onlangs grotendeels gelukkig achter ons kunnen laten, voor velen van ons een moeilijke tijd.

Maar helaas is er niet veel tijd geweest voor ontspanning. Ondanks de hoop dat dit geen werkelijkheid zou worden begon 24 februari de oorlog in Oekraïne, met zo veel leed en geweld tot gevolg wat niet te beschrijven valt. En hoe het verder zal gaan weten we niet. Hoe lang zal het nog duren? Wat houdt het ons bezig en wat kunnen we een vragen hebben, ook bij alle onzekerheden die er zijn.

Dat onze gezamenlijke gebeden mogen zijn voor een spoedige beëindiging van de oorlog. Om wijsheid en moed voor president Zelensky, dat zijn leven gespaard mag blijven. Ook voor allen die beslissingen hebben te nemen op hoog niveau en voor president Poetin dat hij zich mag bekeren van deze heilloze weg en gaat inzien wat de gevolgen zijn van zijn handelen. God zij de bevolking en allen die er bij betrokken zijn zeer nabij.

Ondanks dit alles weten we dat er niets buiten Hem omgaat: Hij regeert! Zijn troon staat vast van oudsher. De wereld staat vast en wankelt niet (Psalm 93), ondanks alles wat er gebeurt. Hij kwam tot ons in de gestalte van Zijn Zoon, de Messias en deelt in al het leed en verdriet. Ook op en zelfs over de rand van het bestaan. Wat een bemoediging. In vertrouwen mogen we Hem volgen, door de duisternis heen naar het licht. Samen met hem op weg naar Pesach en Pasen. Een gezegende voorbereiding gewenst.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2022