Thea Ornstein

De vijftig dagen die we afgeteld hebben vanaf Pasen liggen nu achter ons. De beide feesten die dit weekend beginnen kunnen we gaan vieren, dit jaar zelfs tegelijk. Bijzonder!

Met Sjavoe'ot herdenkt ons volk de wetgeving op de Sinaï. In Ex. 19:5 lezen we: “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.”
Uit alle volken, dus als eerstelingen, zijn wij een heilig volk en Zijn eigendom, als wij Zijn verbond, de tien geboden/woorden bewaren.
En op Pinksteren, het feest der eerstelingen, werd Gods Geest uitgestort. Dan is daar de adem van God, het geluid van een storm. Adem en wind is in het Grieks hetzelfde. Een geweldige storm die niet vernielt, maar bezielt. Een windvlaag die niet uitrukt en verwoest, maar die leven wekt en bloei. En dan ook het vuur, laaiend en niet verzengend, aanstekelijk en toch niet verterend.
Laten we bidden om de vervulling van die Geest van God, die ons aangrijpt en voortstuwt. Onweerstaanbaar! Vrolijk Pinksteren!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2022