Op 24 april, daags voordat Israël haar 75-jarig bestaan vierde, organiseerde Israel Today een wereldwijde online-meeting vanuit Jeruzalem.

Presentator was David Lazarus (DL) en Stan Goodenough (SG) was gastspreker. Hier volgen enkele fragmenten van deze opbeurende avond. 

David LazarusDL: De viering van het 75-jarig bestaan is natuurlijk een geweldige tijd voor ons in Israël. Dat we hier vandaag na 75 jaar nog zijn, is een mijlpaal. We mogen ons verheugen dat we zover gekomen zijn. En ik geloof dat God, die zijn volk weer heeft verzameld in zijn land, zich ook verheugt. Maar natuurlijk zijn we als kinderen van Abraham en als volk van God nog onderweg naar onze uiteindelijke bestemming in Zijn plannen en Zijn wil voor ons, en voor de hele aarde.

Er zijn echter ook verdriet en tranen. Dit is een moeilijke tijd. We moeten door donkere dalen heen om in het licht te komen en te ontdekken hoe we onze weg naar Gods Koninkrijk kunnen vinden.

Nu richt ik mij tot mijn dierbare broeder en collega Stan Goodenough. Zou je je alsjeblieft willen voorstellen?

Stan GoodenoughSG: Sinds een jaar of twaalf ben ik reisleider in Israël. Ik kwam hier in 1991. Afkomstig uit Zuid-Afrika, waar ik journalist was, leerde ik al vroeg de macht van de media kennen. En ik ontdekte ook dat de meeste collega’s niet objectief waren en dat hun wereldbeeld overwegend seculier humanistisch/liberaal/progressief was, en dat de berichtgeving over Israël in de internationale media vreselijk scheef was en een bepaalde agenda diende, een bepaald verhaal naar voren bracht, ten koste van zowel het Bijbelse als het historische verhaal van Israël en van het land.

Ik kwam hier dus als journalist en publiceerde een krant, The Middle East Intelligence Digest en begon, door een Bijbelse lens, uit te leggen waarom de politieke gebeurtenissen niet buiten Gods herstel van Israël vallen, maar er juist intrinsiek mee verbonden zijn en waarom de focus op Israël wereldwijd zo sterk is, waarom er zo'n obsessie is voor dit piepkleine land en deze betrekkelijk kleine natie.
Maar ook vertel ik hoe de houding van de Verenigde Naties direct vanaf 14 mei 1948 eerst langzaam maar steeds sneller Israël-vijandig werd. [1] Dit is door talrijke bronnen gerapporteerd en culmineert a.s. 15 mei in een bijeenkomst in de centrale hal van de VN. Voor de allereerste keer wijdt de VN een speciale dag aan de herdenking van wat zij noemen ‘de catastrofe’ waarmee Israëls geboorte gepaard ging.[2]

[1] Van de 28 resoluties die in 2022 door de VN werden aangenomen, waren er 15 gericht tegen Israël!
[2] De VN besloot tot deze dag op 30 november 2022. De stemming was: 90 landen voor, 30 tegen, waaronder Nederland, en 47 onthoudingen.

Bron: Israel Today YouTube, “Stand with Israel on her 75th day of independence!”.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2023