Redactie

Haya en Menachem Benhayim kwamen in 1963 als eerste Messiaans-Joods echtpaar uit Amerika in Israël aan. In haar memoires vertelt Haya hierover.

Ze beschrijft hoe Menachem, onzeker of zij naar het land van hun vaderen moesten terugkeren, tot twee keer toe God om een wonderteken had gevraagd, net zoals de bijbelse Gideon. Op onverwachte wijze kregen ze beide keren het gevraagde teken waarop ze besloten te gaan. Ze boekten een reis met een Israëlisch vrachtschip dat hen van Miami naar Haifa zou brengen. De bemanningsleden waren Joden die in de verschillende landen waar ze woonden “aan de roepstem van Zion gehoor hadden gegeven” en al eerder op aliyah gegaan waren.

Haya schrijft verder: “De Joodse bemanning was een levend portret van het in vervulling gaan van Bijbelse profetieën: ‘Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. (Jes. 43:5-6)’ Toen we aan land gingen knielde Menachem volgens een oud Joods gebruik en kuste de grond, daarbij een lofzegging aan God uitsprekend. Er waren weer twee Joodse ballingen thuisgekomen. ‘Toen de Here de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden.’”

Menachem en Haya zouden een centrale rol gaan innemen bij de opbouw van de Messiaanse gemeenschap in Israël.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2017