“De Thora noemt Pesach ‘het feest van de matses’ (Ex. 23:15 en 34:8), en wíj spreken van Pesach. De Heilige, Hij zij gezegend, noemt Pesach het feest van de matses, als hulde aan Israël, dat zich zozeer haastte Gods geboden te doen, dat het deeg geen tijd had om te rijzen (vgl. Ex. 12:39). Israël noemt het feest Pesach, als hulde aan de Heilige, Hij zij gezegend, omdat Hij de huizen van de kinderen Israëls oversprong (in het Hebreeuws: pasach), toen Hij Egypte trof en onze huizen spaarde (Ex. 12:13)”, zei rabbi Levi Jitschak van Berditsjev.

Uit: Eli Whitlau, een vleugje paradijs.

Noot redactie: Berditsjev is een stad in de Oekraïne, 200 km. ten zuidwesten van Kiev.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2022