David Baron

Sjawoe’ot/Pinksteren is niet alleen het feest van de wetgeving op Sinaï. Het is ook het feest van de eerstelingen van de gersteoogst.

Het was geen toeval dat de Heilige Geest uitgestort werd op het moment dat de eerste gerstebroden in de tempel aangeboden werden aan God. De Joden en niet-Joden die tot geloof kwamen, waren immers in zekere zin ook eerstelingen. De Joden eerstelingen van Israël, dat bij de wederkomst van de Messias in zijn geheel Hem zal leren kennen. En de niet-Joden eerstelingen van de volkeren, die dán ook alle in Gods licht zullen gaan wandelen (Hand. 15:16-18).

Bron: Types, Psalms and Prophecies, David Baron