Daniel Zion

Nee niet ik, niet ik, alleen u Jesjoea in mij!
Alleen u brengt mij voor de God van mijn vaderen,
Alleen u kunt mij genezen, van iedere boze ziekte,
Nee niet ik, niet ik, alleen u Jesjoea in mij!
Alleen u leert mij alle schepselen lief te hebben,
Alleen u leert mij zelfs de vijand lief te hebben,
Nee niet ik, niet ik, alleen u Jesjoea in mij!
Daarom wil ik in uw liefde blijven,
voor altijd wil ik in uw wil blijven,
Nee niet ik, niet ik, alleen u Jesjoea in mij!

Zie ook: Rabbi Daniel Zion en de redding van de Bulgaarse Joden

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2020