redactie

De kasjroetregels of spijswetten zijn een belangrijk element binnen het jodendom. Als gevolg van deze regels mogen geen onreine en niet-koosjer geslachte dieren gegeten worden en is er een strikte scheiding tussen melk- en vleesproducten. In zijn proefschrift Mapping Messianic Jewish Theology onderzocht Richard Harvey hoe een aantal toonaangevende Messiasbelijdende Joden omgaat met de kasjroetregels. Een korte samenvatting van wel zeer uiteenlopende standpunten.

Volgens de Israëlische predikant Baruch Maoz is het zich houden aan de spijswetten een teken van zwakte. Hij gaat er met Paulus van uit dat niets in zichzelf onrein is (Rom. 14:14) en dat alles wat God gemaakt heeft goed is. Niets is verwerpelijk, zolang het met dankzegging aanvaard wordt (1 Tim. 4:4). Daarom houdt Maoz zich niet aan de kasjroetregels.

Veel Messiasbelijdende Joden denken hier waarschijnlijk net zo over, en benadrukken hun vrijheid in de Messias en het feit dat ze niet langer onder de Wet zijn.

Ook voor de Amerikaanse theoloog dr. Arnold Fruchtenbaum zijn de rituele wetten van het Mozaïsche verbond niet meer van kracht door de komst van de Messias. Maar, net als Maoz, houdt hij wél rekening met de gevoeligheden van anderen. Zo zal hij in New York in een orthodox-Joodse wijk geen broodje ham eten, wat hij in Harlem wél doet omdat dat daar normaal is.

De Messiaanse rabbi Barney Kasdan neemt wél de Bijbelse spijswetten in acht, maar zonder de latere rabbijnse toevoegingen, net als veel andere Messiasbelijdende Joden (en niet-Joden). Dat betekent dat hij alleen reine dieren eet. Wanneer Jesjoea in Marcus 7:19 alle spijzen rein verklaart betekent dit volgens Kasdan alleen maar dat Jesjoea wil wijzen op het hogere principe achter de spijswetten. “Bij God gaat het om de juiste hartsgesteldheid en niet om het dieet.”

De van oorsprong Amerikaanse theoloog dr. Daniel Juster voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat een ieder zich laat leiden door de Geest. Men dient zich af te vragen wat Gods bedoeling is. Wanneer relaties worden geschaad kan het wel eens beter zijn om de kasjroetregels los te laten.

De theologen dr. David Rudolf en dr. Mark Kinzer propageren een volledige naleving van de kasjroet. Volgens Rudolf zou Marcus “en zo verklaarde hij alle spijzen rein” hebben toegevoegd aan Jesjoea's woorden met het oog op zijn niet-Joodse lezers, om hen te verlossen van de noodzaak om zich aan de spijswetten van de Thora te houden.

Mark Kinzer is van mening dat de kasjroetregels nodig zijn voor het voortbestaan van het Joodse volk. De afschaffing ervan zou de afschaffing van het Joodse volk tot gevolg hebben. En dat is iets waar hij niet aan wil meewerken.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2021