Pieter Siebesma 

Nederland krijgt eindelijk een tastbaar gedenkteken waar de 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht. De beoogde locatie is de Weesperstraat in Amsterdam die voor de Tweede Wereldoorlog nagenoeg voor 100 procent door Joden bewoond werd.

Omdat over het lot van de Joodse christenen tijdens de Holocaust weinig bekend is, vroeg het bestuur van Hadderech WO-II-deskundige Pieter Siebesma een korte beschrijving te geven van een aantal van hen.

 

Rebecca (Bep) Blok (Rotterdam, 1921 – Sobibor, 1943)
kwam tijdens de oorlog tot geloof en is door Ds. Buskes gedoopt. Ze wilde niet onderduiken omdat ze zich te zeer verbonden voelde met haar volk.
Citaat uit een brief uit Westerbork van haar aan Ds. Buskes:

“Er is hier een vrij groot aantal gedoopte Joden. Op het ogenblik is onze dominee Enker. …, Het is een heerlijk gevoel om je te horen toespreken met “Gemeente van onze Heer Jezus Christus en te weten dat we er echt bij horen.”

Ds. Joseph Wilhelm Cohen (Amsterdam, 1904 – Dachau, 1942)
was afkomstig uit een niet-orthodox, socialistisch Joods gezin in Amsterdam en kwam tijdens zijn studietijd tot geloof. Toen hij predikant was in Dokkum is hij vanwege een anti-Duitse preek naar Dachau gedeporteerd en in Schloss Hartheim vermoord.

De familie Löb.
In 1907 werden Lutz Löb (1881-1935) en Jenny van Gelder (1879-1938) gedoopt en daarna rooms-katholiek. In zijn getuigenis schreef Lutz:
“De ware Joden uit Christus’ tijd die hun godsdienst getrouw waren, waren zij die christen werden.”

Ze kregen 8 kinderen. Zes van hen (George, Rob, Ernst, Lien, Door en Wies) traden in het klooster van de trappisten en werden (met uitzondering van Wies die wist onder te duiken en in een klooster overleed in 1944) met het rooms-katholieke Jodentransport gedeporteerd naar Auschwitz. Broer Hans werd op de vlucht naar Frankrijk opgepakt, gedeporteerd en uiteindelijk op 20 februari in Buchenwald vermoord. Alleen Paula overleefde (door de onderduik).
Ernst Löb (Sawahloento, Ned. Oost-Indië, 1913 – Auschwitz, 1942).
George Löb (Hoensbroek, 1909 – Auschwitz, 1942). Lina Löb (Rijswijk (ZH), 1908 – Auschwitz, 1942).
Robert Löb (Den Haag, 1910 - Auschwitz, 1942).
Theodora Löb (Door), (Sawahloento, 1911 – Auschwitz, 1942).
Hans Löb (Sawahloento, Buchenwald, 1916 – 1945).

Judith Henriëtte Mendes da Costa (Amsterdam, 1895 – Auschwitz, 1944).
De enige rooms-katholieke non van Portugees-Joodse afkomst. Na haar bekering in 1923 kwam ze terecht bij zusters Dominicanessen in Voorschoten en Bilthoven.
Zr. Judith werd op 2 aug. 1942 gearresteerd als een van de 200 Rooms-katholieke Joden en naar Westerbork gevoerd. Omdat ze van Portugees Joodse afkomst was, werd ze vrijgesteld van deportatie, totdat over het lot van de Portugese Joden was beslist en ging terug naar het klooster. Uiteindelijk is ze samen met de groep van andere Portugese Joden in 1944 gedeporteerd naar Theresienstadt en in Auschwitz vermoord.

Alter Mendel Rotenberg (Dabrowa, 1888 – Mauthausen, 1942)
is bekend als Ds. Johannes Rottenberg. Zijn vader was (chassidisch) rabbijn. Hij kwam in Elim, Rotterdam, tot geloof en heeft daar later ook gewerkt.

De familie Sanders woonde in Haarlem waar ze leden waren van de N.H.-kerk. Ze waren ondergedoken maar zijn verraden en naar Auschwitz weggevoerd. David Sanders (Amsterdam, 1902 – Auschwitz, 1943). Clara Sophia Sanders-Keizer (Amsterdam, 1902 – Auschwitz, 1943). Eline (Amsterdam, 1932 Auschwitz, 1943). Marie Lena (Amsterdam, 1934 – Auschwitz, 1943). Elbert Daan (Amsterdam, 1939 – Auschwitz, 1943).

 Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2018