Pieter en Marianne Siebesma

Wat betekent het voor ons persoonlijk dat Jezus hogepriester is? Natuurlijk kennen we allemaal het werk van de hogepriester op Grote Verzoendag. Maar onlangs werden we getroffen door een minder bekend aspect van het werk van Aäron en van alle hogepriesters na hem. Zij moesten speciale kleding dragen, waaronder de efod met daarop bevestigd een borsttas.

Dit had een speciale betekenis. In Ex. 28:29-30 lezen we: “Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing (lett. misjpat: recht, oordeel), op zijn hart dragen, als hij het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE. En u moet in de borsttas van de beslissing de urim en de tummim doen, zodat die op het hart van Aäron zijn als hij binnenkomt voor het aangezicht van de HEERE. Zo zal Aäron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de HEERE.

De hogepriester draagt op zijn hart de namen van de kinderen van Israël. Ook Jezus als de volmaakte hogepriester draagt de namen van Zijn volk Israël op zijn hart. Hij wil niets liever dan dat Zijn volk Hem leert kennen en al de zegeningen gaat ervaren die Hij heeft beloofd. Voor ons als gelovigen van het Nieuwe Verbond, zowel Jood als niet-Jood, is dat een bemoediging en troost. Hij draagt ook ons op zijn hart.

De urim en de tummim werden gebruikt om de wil van God te leren kennen. Hoe dat in zijn werk ging weten we niet precies. Maar duidelijk is dat hiermee het oordeel aan de hogepriester is gegeven. En ook dat vinden we bij Jezus terug. God heeft aan Jezus alle macht gegeven op hemel en op aarde (Matth. 28:18) en Hij zal eenmaal alle levenden en doden oordelen. Het is voor ons zo bemoedigend dat wij niet in het oordeel zullen komen, omdat wij Christus toebehoren (Rom. 8:1).

Vanuit die zekerheid leven wij, ook in deze duistere tijden.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2022