Ds. Dick M. Stichter

We leven vandaag in spannende en onzekere tijden. Die heeft de wereld natuurlijk vaker gekend, maar de generatie na de Tweede Wereldoorlog heeft dat in deze mate nog niet meegemaakt.

Er heerst crisis op allerlei gebied. Alle zekerheden die wij zo vanzelfsprekend vinden worden weggeslagen.
De wereld snakt naar vrede en gerechtigheid. Maar geen mens kan vrede en gerechtigheid op aarde brengen. Dat was ook de oorzaak dat de apostel Johannes in tranen uitbarstte. De schepping van God staat nog steeds onder de heerschappij van satan. In Mattheüs 4:8 lezen wij: “Opnieuw nam de duivel Hem mee en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: dit alles zal ik U geven …”

Openbaring 5:5:

En een van de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, overwonnen heeft de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David om de boekrol te openen met zijn zeven zegels.

De boekrol mogen we naar mijn overtuiging zien als een koopakte. Onder de wetten en gebruiken van Israël mocht een bezitting niet langer dan een vastgestelde tijd in vreemde handen blijven. Uiteindelijk moest het verkochte eigendom terug naar de wettige vertegenwoordigers van de oorspronkelijke eigenaar.
In deze onzekere tijden is er hoop! De Losser is er! Laten wij zien op de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David. Hij heeft de duivel onttroond. Ik moet hierbij denken aan de woorden van Job, die in het vreselijke lijden uitroept: Maar ik weet: mijn Losser leeft! (19:25)

De Losser is mens geworden. Een mens van vlees en bloed. Hij heeft de losprijs betaald op het kruis van Golgotha! Kent u Hem als uw Losser! Wanneer Hij de zegels verbreekt eist Hij als Losser Gods schepping op en bevrijdt haar definitief uit de klauwen van de duivel. Dan zal de schepping weer teruggebracht worden naar zijn oorspronkelijke staat.
Laten wij ons niet door angst laten leiden, maar ons oog gericht houden op onze Losser, de Messias van Israël en de Heiland van de wereld.

Dick Stichter is lid van Hadderech.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2022