Ik ben geboren in 1946 en groeide op in de binnenstad van Delft, dichtbij de synagoge aan de Koornmarkt. Als kind speelden wij in de straatjes en steegjes rondom de synagoge. Wij keken dan over de muur aan de achterzijde en zagen dat deze in puin lag. Alleen de voorgevel stond nog overeind.

Met mijn broer en twee zussen heb ik een christelijke opvoeding gehad. Onze vader voer op de grote vaart. Wanneer hij thuis was zong hij (in het Nederlands) soms enkele Pesachliederen: ‘Een bokje, een bokje’ (chad gadja) en ‘Twaalf zijn de stammen’ (achad mie jode’a). Maar ik begreep het niet en op de vraag waar dit lied vandaan kwam kreeg ik geen antwoord.

Van 1962-1970 diende ik bij de marine, en voer op verschillende schepen. En in 1967 zijn Ina en ik getrouwd. Wij ontvingen na verloop van tijd twee kinderen en hebben nu zes kleinkinderen.

Omstreeks 1990 leerde ik een Israëlische journaliste kennen bij wie ik mijn eerste lessen Ivriet volgde. Tijdens die lessen kwamen mijn gevoelens voor Israël en het jodendom naar boven en opeens werd mij duidelijk waar de liederen van mijn vader betrekking op hadden.

Wat later, ca. 1992, kwam ik in contact met de synagoge in Leiden en kreeg daar bij het Joods Studie Centrum vervolglessen Ivriet. Nog elke week volg ik bij Crescas via zoom de lessen Ivriet.

De beginselen van het Bijbels Hebreeuws leerde ik bij Pieter Siebesma.

In Leiden heb ik verschillende Joodse mensen ontmoet. Soms slachtoffers van de Shoah. Wat een leed dragen zij met zich mee, wat een verdriet, aangrijpend! Verschillende keren bezocht ik hun diensten op de sabbat.

Werken voor Israël

Na mijn diensttijd trad ik al snel in dienst bij de N.V. Nederlandse Gasunie waar ik in 2006 met prepensioen kon gaan. Ik had een technische functie op het gebied van de elektrotechniek.

In 1999 werd ik betrokken bij de aanleg van de gasleiding vanuit de Middellandse Zee naar de elektriciteitscentrale in Ashkelon. Boeiend om met de mensen van het ingenieursbureau TAHAL samen te werken. Er waren ruwe mensen bij, Russische emigranten die alijah hadden gemaakt. Anderen vroegen naar mijn Ivriet en dachten dat ook ik een Rus was😊.

Direct na mijn prepensioen mocht ik meedoen in het bestuur van de Vrienden van het Cheider en in diezelfde tijd werd ik lid van de werkgroep - nu studiegroep - Messiasbelijdende Joden van het Centrum van Israëlstudies.

Als bestuurslid van de Vrienden van het Cheider bevond ik mij tussen de orthodoxe Chabad-Joden.

Ik mocht lezingen verzorgen in het land, soms samen met rabbijn Jacobs. Ook daar ontmoette ik slachtoffers van de Shoah. Zelfs werd ik betrokken bij de Joodse feesten en gedenkdagen op school. Bij een huwelijk werden we uitgenodigd maar ook bij het overlijden van de secretaris, wiens sjivve we bezochten (het Joodse rouwgebruik door de familie van de overledene). Verschillende keren bezocht ik de synagoge in Amstelveen.

Pieter Siebesma ben ik dankbaar, want hij heeft mij betrokken bij Israël & de Bijbel. Hoogtepunten waren het ontvangen van Israëlische toeristen in Nederland want één van onze vrienden in Israël was reisleider van het Israëlische toeristenbureau ‘Vliegend Tapijt’. We mochten hen toespreken, Tenachs overhandigen en, als men dat op prijs stelde, Nieuwe Testamenten.

Joodse afkomst

Mijn vader werd geboren in Winschoten waar een grote Joodse gemeente was. Ongeveer een jaar voordat hij stierf, in 2004, vertelde hij dat zijn vader Joods was en tijdens WO-II een Jodenster had gedragen en in een concentratiekamp had gezeten. Maar toch, ook toen mijn vaders gezondheid slechter werd, werd er niet over gesproken. Het blijft voor mij verborgen.

De tijd gaat verder. De herinneringen blijven. In de huidige coronatijd mis ik de deelname aan het Paaskamp waar we de seider konden vieren. In de synagoge Leiden was naast de andere gedenkdagen ook altijd Chanoeka een hoogtepunt. In mijn hart voel ik mij zeer betrokken bij Israël en het Joodse volk.

De Bijbel anders lezen

Ik heb een reformatorische opvoeding genoten, waaraan ik goede herinneringen bewaar. Nog steeds sta ik volkomen achter de kern van de reformatorische leer: De rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. De schaduwzijde van de sterke nadruk hierop is dat Israël en het Joodse volk niet meer relevant worden geacht.

Bij míj ging de knop om door lezingen van de Messiasbelijdende Jood Peter Steffens omstreeks 2002. Dat was een ingrijpend gebeuren. Ik heb leren zien dat het in de Bijbel om Gods plan met deze wereld gaat en dat Israël hierin een centrale plaats inneemt. Binnen dat volk heeft Hij zijn Zoon geboren laten worden. Jezus gaat de nog niet vervulde beloften van het beloofde land vervullen en zal regeren vanuit Jeruzalem. Ons persoonlijk heil is natuurlijk belangrijk, maar die moeten we zien binnen de context van de verlossing van het Joodse volk, van het land Israël en van de hele wereld. Want uit Sion zal de Wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem, door onze Here Jezus. Hij komt! Hij komt spoedig (Openbaring 22:20)!

Want uit Sion zal de Wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem, door onze Here Jezus. Hij komt! Hij komt spoedig

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2021